Preview Mode Links will not work in preview mode

May 5, 2021

I inledningen till boken Härskartekniker läser jag "En bok som är för dig som vill lära dig förstå och hantera skeva maktsituationer som du hamnar i. Kombinationen av att både utsätta andra och själv bli utsatt...". Våg på våg av olika känslor slår över mig ju längre in i boken jag kommer. Dagens pod. Ett samtal om ämnen som ger både obehag och förståelse. Ett samtal om härskartekniker.