Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 15, 2021

Cyniskt ledarskap och Machiavellianism är inte eftersträvansvärt men vi kan inte blunda för att det förekommer. Dagens samtal med docent och ledarskapsforskare Johan Alvehus kretsar kring behovet att även förhålla sig till ledarskapets smutsiga aspekter. Ledarskapets upphöjda position, floskler och polerade yta bör ifrågasättas. Ledarskap är överreklamerat.